Extremadura, Extremadura

Planta solar Castiblanco

Location: Extremadura

Capacity: 49,99 MW

Annual production: 93, 43 GWh

CO2 Avoided: 33354,51 TCO2

Planta solar Navalvillar

Location: Extremadura

Capacity: 49,99 MW

Annual production: 96,25 GWh

CO2 Avoided: 34361,25 TCO2

Planta solar Valdecaballero

Location: Extremadura

Capacity: 49,99 MW

Annual production: 99,97 GWh

CO2 Avoided: 35689,29 TCO2